נופי ים

בן דרייפוס

קפה שטרייכמן, רח׳ שטרייכמן 6

טלפון 054-3121238