נווה שרת

בן דרייפוס

רח׳ רמה 4, קומה 8, דירה 40

טלפון 054-3121238