כפר שלם

בן דרייפוס

רח׳ מנחם מדמון 5

טלפון 054-3121238